top of page

Objectiu principal:

 

 

L’objectiu de l’associació és reforçar les sinergies emergents entre els dos territoris per tal d’enfortir les seves necessitats compartides i / o complementàries en els àmbits econòmics, culturals, lingüístics i en tots els sectors d’activitat idonis per promoure la cooperació transfronterera.

 

 

Objectius específics:

 

 

  • Creació d’un pol d’activitats (culturals, formatius, idiomes, etc.).

  • Promoció i millora del capital social i cultural del territori.

  • Cooperació amb la societat civil a banda i banda de la frontera.

  • Suport a l’aparició d’iniciatives locals.

  • Foment de la bioeconomia per al desenvolupament territorial sostenible.

 au  cœur des Pyrénées

SIRET : 88406241500010

bottom of page